Zostań edukatorem

Tutaj pojawią się linki do kursów rekomendowanych przez Forum Kynoedukatorów. Obecnie, ze względu na pandemię, kursy mogą odbywać się w formie online.

Forum Kynoedukatorów rekomenduje kursy prowadzone przez następujące osoby (kolejność alfabetyczna):

  • Joanna Błońska
  • Beata Kulisiewicz
  • Marta Kurpińska
  • Monika Suchowiak
  • Magdalena Warońska
  • Agnieszka Wojtków

Kurs dla kynoedukatorów spełniający kryteria Forum Kynoedukatorów powinien obejmować minimum następujące zagadnienia:

  • podstawy dydaktyki i metodyki
  • zasady pracy z różnymi grupami docelowymi (podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej)
  • dobrostan psów w kontekście ich ewentualnego udziału w zajęciach
  • porządkowanie podstawowych zagadnień merytorycznych, stanowiących treść zajęć edukacyjnych