Forum Kynoedukatorów

Forum kynoedukatorów to wspólna inicjatywa kilku osób zajmujących się edukacją kynologiczną. Zaprosiłyśmy do współpracy ekspertki w dziedzinie edukacji kynologicznej oraz edukatorów z całej Polski po to, by docierać z rzetelną wiedzą o psach do możliwie szerokiego grona odbiorców.

Łączy nas podobna filozofia pracy i chęć promowania edukacji, jako podstawowej metody profilaktyki pogryzień oraz innych trudnych sytuacji związanych z psami (w tym również problemów behawioralnych, będących często pokłosiem braku dostępu do wiedzy o potrzebach gatunkowych psów).

Głównym celem Forum jest profesjonalizacja działań edukatorów. Zależy nam, by osoby, które odwiedzają placówki edukacyjne, dysponowały rzetelną wiedzą o psach, umiejętnościami pracy z grupą oraz wysokimi standardami etycznymi.

Zgodnie z definicją: Forum (PWN) = «stowarzyszenie skupiające organizacje, państwa lub osoby na zasadzie dużej autonomii organizacyjnej i odrębności poglądów»

A kynoedukator?

🤡To osoba, która uczy, stosując przy tym aktywne, atrakcyjne i przede wszystkim efektywne metody pracy z grupą.

😇To osoba, która zaraża empatią wobec psów i wszystkich innych żywych stworzeń.

👨‍🏫👩‍🏫To osoba, która współtworzy społeczność dążącą do upowszechnienia najważniejszych elementów wiedzy o psach, jak również kluczowych umiejętności pozwalających na dobrą komunikację z nimi.

👩‍👧‍👦To osoba, która, gdzie tylko się da, krzewi postawę szacunku wobec psów i ludzi.

👩‍🎨To również osoba gotowa do tworzenia ciągle nowych, autorskich scenariuszy zajęć odpowiadających na potrzeby różnych grup odbiorców.

Kynoedukator nie zastępuje trenera psów, behawiorysty, ani weterynarza. Jest osobą, która sprawia, że uczestnicy zajęć edukacyjnych lepiej rozumieją, czym ci specjaliści się zajmują oraz kiedy mogą okazać się pomocni.