O nas

Jesteśmy osobami, które zajmują się profesjonalnie edukacją dotyczącą relacji pomiędzy ludźmi i psami.

Kynoedukacja (edukacja kynologiczna)

to wszelkie działania mające na celu propagowanie rzetelnej wiedzy na temat potrzeb, psychiki i szkolenia psów, w tym edukacja z zakresu profilaktyki pogryzień.

Do działań tych zaliczają się przede wszystkim warsztaty tematyczne i inne aktywizujące formy edukacyjne (z animacją włącznie), jak również kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych, szerzenie treści edukacyjnych w internecie oraz – w przypadku dorosłych odbiorców – prowadzenie wykładów.

Nasza wizja

Wierzymy, że psy, jako gatunek najbardziej związany z człowiekiem i najbardziej rozpowszechniony w społeczeństwie, zasługują na zrozumienie.

Wierzymy też, że dobre, świadome relacje pomiędzy psem i człowiekiem są w stanie nie tylko zapobiegać cierpieniu oraz wypadkom z udziałem psów, ale też sprawiać, że międzygatunkowe spotkania będą komfortowe, a nawet rozwojowe dla obu stron.

Nasza misja

Chcemy docierać z wiedzą kynologiczną do możliwie szerokiego grona odbiorców. Również tam, gdzie dostęp do szkoleń, czy nawet dobrych wzorców jest bardzo ograniczony.

Poprzez działania kierowane do najmłodszych, chcemy też wspierać nowe pokolenie w rozwoju umiejętności pozwalających na bezpieczny i pozytywny kontakt z psami.