O projekcie

Forum kynoedukatorów

to zrzeszenie osób i organizacji związanych z szeroko rozumianą edukacją dotyczącą psów: ich dobrostanu, psychiki, różnych obszarów współpracy z ludźmi. Forum ma na celu wypracowanie wspólnych standardów w zakresie edukacji kynologicznej, szczególnie skierowanej do dzieci i młodzieży.

Standardy te dotyczą zarówno zakresu wiedzy kierowanej do poszczególnych grup odbiorców, jak i profesjonalnego opracowania programu poszczególnych zajęć, ich celu i metod nauczania.