Nasze cele

Forum Kynoedukatorów zostało powołane w marcu 2019 w celu zrzeszenia osób i organizacji zajmujących się promocją rzetelnej wiedzy o psach oraz wypracowania wspólnych standardów edukacji kynologicznej.

Szczegółowe cele działania:

W obszarze wiedzy:

  • stworzenie i ciągłe aktualizowanie bazy rzetelnej wiedzy kynologicznej
  • stworzenie i aktualizowanie bazy wiedzy z obszaru dydaktyki, animacji, trenerstwa
  • wypracowanie standardu pracy edukatora

W obszarze umiejętności:

  • organizowanie cyklicznych zjazdów/zlotów Forum, mających na celu trening umiejętności trenerskich
  • poddawanie się superwizji trenerskiej
  • stały rozwój, również przez zapraszanie do współpracy trenerów umiejętności miękkich oraz specjalistów z innych branży w obszarze edukacji

W obszarze postaw:

  • rozwijanie i promowanie świadomych relacji z psami
  • aktywne uczestnictwo w wydarzeniach służących promocji empatycznej postawy wobec psów, wiedzy o ich potrzebach gatunkowych i psychice
  • organizacja wydarzeń edukacyjnych promujących ww. wymienione postawy i wiedzę, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych