Nasze działania

Działania non-profit:

Bezpośrednio skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych rozwojem kompetencji z zakresu relacji z psami:

 • udostępnienie scenariuszy zajęć dla szkół, wraz z gotowymi ćwiczeniami i materiałami
 • udostępnianie w sieci ilustracji i artykułów edukacyjnych 
 • udostępnienie w sieci wybranych gier i zabaw do niekomercyjnego wykorzystania
 • organizacja ogólnodostępnych wydarzeń edukacyjnych (warsztatów dla szkół i przedszkoli, otwartych warsztatów dla dzieci i ich rodziców, wykładów lub warsztatów dla dorosłych, pokazów w ramach pikników/festynów szkolnych etc.)

Skierowane na rozwój ogólnopolskiej sieci edukatorów oraz tworzenie standardów ich pracy:

 • organizacja zjazdów/zlotów o charakterze superwizyjnym oraz nastawionych na trening umiejętności
 • wymiana wiedzy, ćwiczeń, scenariuszy zajęć w obrębie grupy kynoedukatorów
 • stałe aktualizowanie i dopracowywanie standardów pracy w oparciu o doświadczenia grupy i najnowszą wiedzę z dziedziny edukacji oraz kynologii
 • stworzenie i moderowanie otwartej grupy dyskusyjnej dla osób pracujących w obszarze edukacji kynologicznej

Pozostałe działania:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych (warsztatów, wykładów, pokazów)
 • opracowywanie gier szkoleniowych
 • tworzenie gotowych scenariuszy zajęć 
 • opracowywanie i tworzenie akcesoriów do zajęć (planszy edukacyjnych, zabawek edukacyjnych, elementów do gier etc.)